a.jpg
b.jpg
c.jpg
d.jpg
e.jpg
f.jpg
g.jpg
Shadow

 

Po celonočnom daždi a následnom rýchlom roztopení snehu, naši hasiči museli zasahovať pri odčerpávani vody z drenážnej šachty a zo studne jedného z naších občanov.

Vzhľadom k tomu, že dom  sa nachádza nad drenážami z okolitých svahov,  po celonočnom daždi a topení snehu u nášho spoluobčana v pivničných priestoroch vyrazila spodná voda, pretože v studni, ktorá sa nachádza na jeho pozemku, sa hladina zdvihla nad úroveň pivnice. Naši hasiči urobili okamžitý zásah a s použitím dvoch motorových striekačiek PS odčerpávali vodu zo studne a drenážnej šachty. Po každom odčerpaní vody sa tieto po pár minútach opäť naplnili takže bolo potrebné vodu neustále odčerpáváť. Zhruba po sedem hodinovom zásahu sa umúdrila aj príroda a nápor vody zoslabol. Hasiči ešte kontrolovali intenzitu prítoku a vzhľadom k jeho úplnému zoslabeniu ukončili zásah a svoju techniku opäť uskladnili v hasičskej zbrojnici.

 

 

  

  

Týmto ďakujeme naším hasičom za rýchly a úspešný zásah, ktorým pomohli nášmu spoluobčanovi!!!

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky