WP 20160411 18 40 24 RichDňa 11.4.2016 hasičská jednotka Krásno vykonala technickú pomoc u nášho spoluobčana a vzápätí bola požiadaná o ďaľšiu od poľovného združenia zo susednej obce.

 

 

 

Hasičská jednotka DHZO bola požiadaná naším spoluobčanom o prečistenie rýnových zvodov. Toto bolo vykonané pomocou jednej hadice C a čističa kanálov motorovou striekačkou Tohatsu , ktorá je súčasťou vozidla Iveco Daily.

WP 20160411 16 51 05 Rich          WP 20160411 17 06 40 Rich

Použitá techika:

- cas 15  Iveco Daily

- motorová prenosná striekačka Tohatsu

 - hadica C

- čistič kanálov

Počet zasahujúcich: 2+1

Pred skončením tejto pomoci sme boli požiadaný o ďaľšiu technickú pomoc poľovným združením v susednej obci Turčianky. Po konzultácii s pánom starostam, nám zástupca poľovníkov objasnil, situáciu. Nazáklade tejto informácie sme doplnili do vozidla motorové kalové čerpadlo Heron.

Po príjazde na miesto, bolo zistené, že sa jedná o zaplavený výkop, pretože bola pretrhnutá prípojka užitkovej vody. Táto zo studne napája miestnu farmu, kde bol týmto ohrozený chov kurčiat.

Výkop sa nachádzal asi 150 metrov od prístupovej cesty na kopci v lese. Všetku techniku bolo potrebné na miesto vyniesť ručne.

WP 20160411 17 48 33 Rich          WP 20160411 18 39 58 Rich

Jednalo sa o výkop bahniska pre diviaky.

Pomocou motorového kalového čerpadla Heron sme vyčerpali vodu z výkopu. Zistili sme že z pretrhnutej prípojky stále priteká voda, preto bolo nutné túto upchať. Po opätovnom vyčerpani boli nájdené oba konca prípojky a následne spojené.

WP 20160411 18 01 07 Rich        WP 20160411 18 00 44 Rich

Použitá technika:

- cas 15 Iveco Daily

- motorové kalové čerpadlo Heron H80

- savice 3ks

- hadica B

Počet zasahujúcich: 2+1

Pri zásahoch nedošlo k žiadnemú zraneniu zasahujúcich a zúčastnených, ani k poškodeniu hasičskej techniky

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky