a.jpg
b.jpg
c.jpg
d.jpg
e.jpg
f.jpg
g.jpg
PlayPause
Shadow

 

Darujte 2 % z dane Dobrovoľnému hasičskému zboru v Krásne

 Tlačivá na poukázanie podielu 2% zo zaplatenej dane si môžte stiahnúť  » TU «

Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu stránku !


Dobrovoľný Hasičský zbor v Krásne bol založený už v roku 1880, barónom Friesenhofom. Funkciou tohto zboru bolo ochraňovať majetok, ľudské životy, pomáhať pri požiaroch a živelných pohromách. Tak je tomu aj teraz.
V súčasnosti sa ešte funkcia zboru rozšírila aj o športové a kultúrne aktivity a prácu s mládežou. Momentálne zastrešujeme detí do päťtnásť rokov ( Plameňáci ). Pravidelne sa zúčastňujú hasičských súťaží, tréningov a rôznych kulturných a športových podujatí. Okrem toho máme aj športové družstvo mužov, ktorí sa už dvadsať rokov zúčastňujú súťaží Slovensko moravskej hasičskej ligy a poriadajú prvé kolo tejto ligy u nás v Krásne a taktiež rôznych pohárových súťaží. Muži plnia zároveň aj funkciu hasičskej jednotky DHZO, ktoré je zaradené do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov.
Viac sa dozviete na našich stránkach
Touto cestou Vás chceme požiadať o píspevok 2 % z dane pre náš zbor.
Príspevok je časť Vášho povinného odvodu, čiže dane, ktorú musíte odviesť štátu. Nie je to žiadna suma " navyše ".
Svojím príspevkom podporíte humanitárnu pomoc, a už spomínane športové a kultúrne aktivity, i prácu s mládežou v našej obci.
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky